Imminent obertura de la convocatòria PERTE Economia Circular Tèxtil amb subvencions destinades a impulsar l’economia circular al sector tèxtil, moda, confecció i calçat

Està previst que en breu el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) llanci la convocatòria de subvencions per promoure l’economia circular al sector tèxtil, moda, confecció i calçat, dins del marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El propòsit d’aquesta convocatòria és la millora de la circularitat i la sostenibilitat del sector, mitjançant la incorporació de matèries primeres amb baix impacte, inversió en infraestructures i tecnologies de reutilització i reciclatge, i/o la millora de la traçabilitat de productes i materials.

A l’espera de la publicació oficial de la convocatòria, segons l’esborrany publicat fins ara, s’estima una assignació de 75.000.000 euros en règim de concurrència competitiva. Aquest ajut té com a finalitat potenciar la competitivitat i la innovació del teixit industrial en el marc d’una economia circular per a l’execució de projectes i actuacions que contribueixin de manera substancial a millorar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials del sector.
Les subvencions recolzades per aquesta convocatòria per a l’any 2023 s’insereixen a la línia d’Acció 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Economia Circular, centrant-se en actuacions dirigides a sectors clau com el tèxtil i la moda, així com el plàstic i els béns d’equip per a energies renovables.

A continuació, les principals característiques de la convocatòria:

Beneficiaris
Empreses, entitats d’economia social i agrupacions d’aquestes.

Actuacions subvencionables
Seran subvencionables les actuacions que pertanyin a les categories d’actuació següents, cadascuna d’elles amb una assignació pressupostària:
a) Reducció del consum de matèries primeres verges, amb 13 M€
b) Eco disseny i comercialització de productes amb enfocament ecològic, amb 13M€
c) Millora de la gestió de residus, amb 40M€
d) Transformació digital de processos, amb 9M€

Les categories de productes i residus pre/postconsum acceptats a la convocatòria inclouen fils, tèxtils compostos, calçat, pelleteria i confecció en pell, mentre que s’exclouen productes relacionats amb matalassos i residus tèxtils d’ús sanitari.

Despeses Finançables
Mancant la publicació oficial de la convocatòria, a l’Ordre provisional es detallen algunes inversions que seran finançables dins del PERTE d’economia circular. Entre elles destaquen:
• Inversió en programari, equips i apartats que tinguin relació directa amb l’activitat subvencionada.
• El 100% del cost de contractació de treballadors que es dediquen únicament i exclusivament a la funció que ha estat objecte de subvenció.
• Lloguer d’instal·lacions o material.
• La contractació de serveis externs necessaris per a l’execució del projecte, i que l’empresa no pugui fer per si mateixa. Hauran de presentar la factura corresponent, acreditant el servei contractat i la despesa associada.
• Compra de patents o llicències.
• Accions per a la comunicació del projecte (màxim 5% de lajuda concedida amb un límit de 25.000€).

No seran finançables:
• Costos que de l’activitat habitual de l’empresa.
• L’adquisició d’altres empreses o la creació d’aquestes empreses per a l’activitat.
• Compra de matèries primeres secundàries.
• L’adquisició de terrenys, l’ampliació de naus o l’adquisició o la construcció d’oficines

Dotació de la convocatòria
Es preveu una assignació de 75.000.000 d€ en forma de subvencions.

Límit de les subvencions
Una quantia màxima de 10.000.000 euros per projecte i entitat, i un import mínim de 100.000 euros, excepte els estudis de viabilitat i digitalització, tenint aquests una quantia màxima de 5.000.000 euros.

Intensitats de l’ajuda
Varien segons la naturalesa de l’actuació, abastant des del 35% al 60% dels costos subvencionables:

a) Per a actuacions que reutilitzin materials, reciclin i valoritzin residus generats per entitats diferents de la beneficiària
1º) Del 55% dels costos subvencionables en el cas de petites empreses i microempreses.
2º) Del 45% dels costos subvencionables en el cas de mitjanes empreses.
3r) Del 35% dels costos subvencionables en el cas d’empreses no PIME.

b) Per a la resta de les actuacions per a la protecció del medi ambient que recaiguin sobre materials o residus generats per les mateixes entitats beneficiàries
1º) Del 60% dels costos finançables en el cas de petites empreses i microempreses.
2º) Del 50% dels costos finançables en el cas de mitjanes empreses.
3r) Del 40% dels costos finançables en el cas d’empreses no PIME.

c)Per als projectes de recerca i desenvolupament.
1º) Del 50% dels costos subvencionables, per a la investigació industrial.
2º) Del 25% dels costos subvencionables, per al desenvolupament experimental.
3r) Del 50% dels costos subvencionables, per als estudis de viabilitat.

d) Per a les actuacions relatives a la transformació digital.
1º) Del 50% dels costos subvencionables en el cas de microempreses i PIME.
2º) Del 15% dels costos subvencionables si es tracta de grans empreses (empreses no PIME).
*En el cas d’agrupacions d’empreses, la intensitat màxima de l’ajuda vindrà determinada per la intensitat màxima que correspongui a cadascun dels integrants.

Termini d’execució
Fins al 31 de desembre del 2025