Publicada la convocatòria del Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA) amb 35M€

Avui s’ha publicat al BOE la convocatòria de el Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA) corresponent a 2021, amb l’objectiu de promoure projectes estratègics en tecnologies aeronàutiques que contribueixin a assolir reptes tecnològics en aquest àmbit. Sota la modalitat de subvenció i amb un pressupost màxim en 2021 de 35M €, es destinaran d’aquest pressupost 7,5M € a la categoria PTA PIMES. L’execució de el Programa Tecnològic Aeronàutic, dissenyat i gestionat pel CDTI, donarà suport a les agrupacions de persones jurídiques que puguin dur a terme projectes en cooperació amb capacitats tecnològiques aeronàutiques (empreses, universitats, centres tecnològics, etc.)

Aquest programa ja va quedar recollit el passat mes de juliol a la mesura 15 de el Pla de Xoc per a la Ciència i la Innovació, enfocada a preservar i reforçar les inversions en R+D+I en àrees estratègiques, com les tecnologies aeronàutiques, i esmorteir l’impacte de la crisi post-COVID. El programa serà finançat amb fons Next Generation EU, en el marc de el Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE i de l’Component 17 (Reforma institucional i enfortiment de les capacitats de el sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació) de el Pla Nacional de Recuperació, transformació i Resiliència de el Govern d’Espanya.

PRIORITATS TEMÀTIQUES
El PTA permetrà capacitar la indústria nacional en tecnologies disruptives i estratègiques, a més de posicionar a les empreses espanyoles per aconseguir una millor participació en els grans programes internacionals de desenvolupament de noves aeronaus. Per a això, finançarà projectes de R+D realitzats per agrupacions d’empreses (grans i PIMES) que podran subcontractar a organismes de recerca (universitats, centres públics de recerca, centres tecnològics, etc.).
El PTA donarà suport a l’execució de projectes aeronàutics de R+D+I empresarial que permetin generar un efecte d’arrossegament sobre tota la cadena de valor en els següents àmbits:
Eficiència i avió zero emissions: Es busca minimitzar l’impacte mediambiental de les aeronaus, augmentant l’eficiència dels avions de el futur i aconseguint en el mitjà o llarg termini una reducció considerable o total de les emissions contaminants del trànsit aeri, incloent nous sistemes de propulsió , optimització i eficiència energètica, avió més elèctric, aeroestructures més eficients i disseny avançat, entre d’altres.
UAVs: Potenciar les capacitats d’R + D + I nacionals per posicionar-se com a referent en el camp dels avions no tripulats, intel·ligents i sistemes connectats.
Noves aeronaus multipropòsit i sistemes: Impulsar les capacitats per al disseny, desenvolupament, producció i certificació d’un avió complet com tecnologies de sistemes (aviònica, actuació i control, simuladors, comunicacions, etc.).

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ
Modalitat PTA Grans Empreses: Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost elegible mínim de 5 M€ i màxim de 12M€. El pressupost elegible mínim per empresa serà de 500.000 euros en el cas de gran i mitjana empresa i de 250.000 euros en el cas de la petita empresa.
Durada: Els projectes hauran de ser plurianuals i una part dels mateixos s’ha de fer en 2021. Els projectes tindran una durada de dos, tres o quatre anys naturals, de manera que hauran de finalitzar al 31 de desembre de 2022, al 31 de desembre de 2023 o al 31 de desembre de 2024, respectivament.
Mida de l’agrupació beneficiària: Cada agrupació ha d’estar constituïda per un mínim de tres i un màxim de sis empreses. L’empresa que representi l’agrupació haurà de ser gran empresa i, al menys, un dels socis ha de ser una petita o mitjana empresa.

Modalitat PTA PIMES: Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost elegible mínim 2,5M€ i màxim de 5M€. El pressupost elegible mínim per empresa serà de 200.000 euros.
Durada: Els projectes hauran de ser plurianuals i una part s’ha de fer en l’any 2021. En concret, tindran una durada de dos o tres anys naturals, de manera que hauran de finalitzar al 31 de desembre de 2022 o al 31 de desembre de 2023, respectivament .
Mida de l’agrupació beneficiària: Cada agrupació ha d’estar constituïda per un mínim de dos i un màxim de quatre empreses. L’empresa que representi l’agrupació haurà de ser mitjana i la resta de socis hauran de ser PIMES.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds començarà el proper 19 d’abril i finalitzarà el 7 de juny de 2021, a les 12.00 hores de l’migdia, hora catalana.