Interrupció temporal del termini de presentació de sol·licituds CDTI COVID-19

Amb data 8 de maig de 2020, CDTI va publicar una convocatòria extraordinària dotada amb 12 milions d’euros per a projectes R + D i inversió per fer front a la crisi sanitària COVID-19. Es va establir per això un termini de presentació de sol·licituds amb data d’inici 11 de maig i data de finalització 15 desembre 2020 o fins a l’esgotament dels fons assignats a aquesta línia d’ajuts.

Tot i establir aquest període, CDTI, mitjançant publicació oficial, ha comunicat acordar la interrupció temporal de la presentació de sol·licituds a la convocatòria de CDTI de subvencions per a projectes de R + D i d’inversió per fer front a l’emergència sanitària declarada per la malaltia COVID19, amb efectes des del 5 de juny de 2020 a les 12.00 hores. Posteriorment, CDTI publicarà amb la deguda antelació la data i hora a partir de la qual es reprendrà el període de presentació de sol·licituds.

CDTI s’ha vist obligat a interrompre temporalment la presentació de sol·licituds a causa de l’elevat nombre de projectes presentats, per així poder garantir la necessària agilitat i eficàcia en l’avaluació de les sol·licituds i la seva ràpida resolució.

Resolució d’interrupció de la presentació de projectes COVID-19