CDTI Innovación millora de les condicions dels seus ajuts a la Línea Directa de Innovación (LIC) i a la Línea Directa de Expansión (LIC A)

Recentment, el CDTI Innovación ha millorat les condicions de la Línea Directa de Innovación (LIC) i de la Línea Directa de Expansión (LIC A), projectes empresarials d’innovació tecnològica on en el cas dels ajuts LIC es pretén donar suport a projectes de caràcter aplicat, molt propers al mercat, amb risc tecnològic mitjà/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat de l’empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents al sector. I a les ajudes LIC-A es pretén potenciar la innovació en determinades regions espanyoles més desafavorides i/o que travessen especials dificultats econòmiques, a través de la millora de capacitats d’empreses que proposin projectes d’inversió tecnològicament innovadors que en facilitin el creixement.

Entre els canvis més significatius d’aquesta millora, es destaca l’ampliació el termini d’execució dels projectes, que passarà de 18 a 24 mesos per a les dues ajudes, així com els trams no reemborsables (TNR) fins a un 7% en el cas de la LIC i fins a un 25% a les ajudes LIC A.

El CDTI ha modificat un dels seus programes més rellevants per poder adaptar-lo a les necessitats del mercat i, així, continuar impulsant la innovació dins de les empreses. Per poder optar a l’ajuda els projectes hauran de pertànyer a empreses de qualsevol àmbit tecnològic i sectorial amb projectes d’inversió amb un pressupost mínim de 175.000 euros, finançant-se fins al 75% de la inversió que es realitzarà.

Línia directa d’Innovació (LIC):
El CDTI ha modificat el Tram No Reemborsable (TNR) d’aquesta ajuda que passarà del 2% al 4% quan es tractin de fons del CDTI i passarà d’un 5% a un 7% quan es tracti de capital del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
La resta del finançament tindrà un termini d’amortització de 4 anys, amb un tipus d’interès d’EURIBOR + 0,75%, o un termini de 6 anys amb un tipus d’interès d’EURIBOR + 1,5%. En tots dos casos el finançament tindrà 1 any de carència.

Línia directa d’Expansió (LIC A):
Pel que fa a la modificació dels TNR, la LIC A passarà d’un 5% a un 10% quan es tractin de fons del CDTI i d’un 10% al 15% – 25% quan es tracti de fons FEDER.
Per a la LIC A també s’ha modificat el tipus d’interès al alça. En aquest ajut es passarà a un interès fix amb l’Euribor a 1 any amb més de l’1%. La resta del finançament tindrà un termini d’amortització de 9 anys, amb un tipus d’interès d’EURIBOR + 1 i comptarà amb una carència d’un any.