Aprovat el PERTE de digitalización del ciclo del agua

El Consell de Ministres ha aprovat avui el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, una eina per transformar i modernitzar els sistemes de gestió de l’aigua al nostre país, tant al cicle urbà com al regadiu i la indústria. Aquest PERTE permetrà millorar l’eficiència, reduir les pèrdues a les xarxes de subministrament d’aigua i, per tant, estalviar en el consum d’aigua i energia. Així mateix, augmentarà la seguretat del subministrament d’aigua i contribuirà a la seguretat de les infraestructures hidràuliques, especialment de les preses i embassaments.

Per assolir aquests objectius, aquest projecte estratègic s’ha marcat diversos objectius:
• Millorar la governança amb la creació d‟un Observatori de l’Aigua.
• Digitalitzar la gestió de l’aigua i els organismes de conca amb la creació d’un Portal d’Avisos i l’ús de tècniques de big data.
• Acompanyar els usuaris per facilitar el cicle urbà.
• Reduir les pèrdues d’aigua en un 10%.
• Millorar la capacitació dels professionals en formació TIC.

El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, tercer dels impulsats a l’àrea de transició ecològica després del PERTE d’Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge (ERHA) i el PERTE d’Economia Circular presentat al començament de març, mobilitzarà els propers anys 3.060 milions d’euros en inversions públiques i privades i activarà la creació de prop de 3.500 llocs de treball de qualitat, obrint nous nínxols professionals en la gestió de l’aigua.
Al llarg d’aquest any i el 2023 es llançaran diverses convocatòries d’ajudes per a administracions i entitats competents al cicle urbà de l’aigua, la indústria i per a comunitats de regants i usuaris d’aigües subterrànies. Aquesta línia d’actuació compta amb una inversió directa de 1.700 milions d’euros, que arrossegarà una mobilització addicional de 1.120 milions de col·laboració publicoprivada.

Es destinaran 200 milions d’euros a la digitalització al regadiu. Entre altres mesures, aquests ajuts aniran destinats a augmentar la implantació de comptadors a les preses d’aigua i en parcel·les, millorar els sistemes de control de la humitat i conductivitat del sòl, augmentar el mesurament de les aportacions de fertilitzants o automatitzar els sistemes de reg.

El PERTE planteja una inversió de 225 milions d’euros per modernitzar i impulsar la digitalització als organismes de conca i als sistemes automàtics d’informació hidrològica. Més enllà de facilitar la digitalització dels tràmits administratius, el projecte servirà per reforçar els programes de seguiment i control dels abocaments mitjançant sistemes de monitoratge en temps real.

Documentació relacionada:
• Resumen ejecutivo del PERTE Digitalización del cliclo del agua (PDF)