Project Description

Eurostars

OBJECTIUS

EUROSTARS és un programa de suport a les pimes intensives en R+D en el desenvolupament de projectes transnacionals orientats al mercat. Actualment compta amb la participació de 25 estats membres d’EUREKA i la Comissió Europea, en un suport decidit a les pimes innovadores europees. A Espanya, el Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través del CDTI, és el responsable de la gestió del programa.

BENEFICIARIS

Empreses que desenvolupin projectes d’R+D aprovats per la Secretaria d’Eureka en la 12a i 13a convocatòries del Programa Eurostars-2, sempre que la secretaria els hagi comunicat que compten amb finançament nacional assegurat mitjançant subvenció.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental.

CONVOCATÒRIA

Fins al 4 de febrer de 2021, a les 20h.

MODALITAT D’AJUDA

El finançament de les empreses espanyoles en el Programa EUROSTARS es realitza a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat (75 %) i a la contribució de la Unió Europea (25 %) per aquest programa.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Directa.

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES

Els projectes EUROSTARS són projectes EUREKA amb les següents característiques:

 • Són projectes d’R+D propers al mercat d’aplicació civil, a realitzar-se en consorcis d’organitzacions independents d’almenys dos països EUROSTARS.
 • El coordinador del consorci i el líder ha de ser una empresa catalogada com a pime intensiva en R+D.
 • Almenys el 50 % del pressupost del projecte ha d’estar associat a pimes intensives en R+D (subcontractació exclosa). Cap país ni soci superarà el 75 %.
 • La durada no ha d’excedir als 3 anys.
 • Els resultats hauran d’introduir-se al mercat en menys de 2 anys després de la finalització.
 • Els sol·licitants són organitzacions legals en el seu país que no es trobin en concurs de creditors o a punt d’arribar a aquesta situació, ni ha estat condemnat per comportament fraudulent o irregularitats similars.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

No es marca cap pressupost finançable mínim

DURADA DEL PROJECTE

Màxim 3 anys

DESPESES FINANÇABLES

 • Costos de personal.
 • Costos d’instruments i equips.
 • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents.
 • Costos de materials, subministres i productes similars.
 • Despeses d’informe d’auditoria (fins a 2.000 euros per exercici).
 • Despeses de viatge (fins a 8.000 euros per projecte).
 • Despeses generals (màxim 25 % dels costos de personal).

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

11.200.000 euros.