Project Description

LIC-A  Línia directa d’expansió

OBJECTIUS

Els projectes d’innovació tecnològica són projectes individuals, realitzats per empreses amb caràcter aplicat, molt propers al mercat i amb risc tecnològic mitjà/baix, amb facilitat d’abast dels objectius previstos tant tècnics com comercials i amb curts períodes de recuperació de la inversió, que donin suport a l’empresa en la millora de la seva competitivitat mitjançant la incorporació de tecnologies emergents. Aquesta tipologia d’ajuda té com a objectiu potenciar la innovació en determinades regions espanyoles més desafavorides i/o que travessen dificultats econòmiques especials, a través de la millora de capacitats d’empreses que proposin projectes d’inversió tecnològicament innovadors que en facilitin el creixement.

BENEFICIARIS

Empreses espanyoles que desenvolupin un projecte d’inversió a les regions d’Andalusia, Aragó (s’exclou Saragossa capital), Astúries, Illes Balears, Illes Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya (parcialment), Ciutat Autònoma de Ceuta , Ciutat Autònoma de Melilla, Comunitat de Madrid (parcialment),Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Regió de Múrcia, Navarra(parcialment), La Rioja i País Basc (parcialment).

A les següents zones, només podran ser beneficiàries les PIMES: Aragó (s’exclou Saragossa capital), Astúries, Illes Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya (parcialment), Comunitat de Madrid (parcialment), Comunitat Valenciana, Galícia, Navarra ( parcialment), La Rioja i País Basc (parcialment). Per tant, no es concediran ajuts a grans empreses en aquestes zones.

Consultar Mapa d’Ajuts Regionals per a Espanya 2024-2027

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes d’inversió innovadors.

CONVOCATÒRIA

Oberta tot l’any.

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda parcialment reemborsable fins al 75 % del pressupost total aprovat.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Bestreta del 50 % (sense garanties) o 75 % (amb garanties) de l’ajuda concedida.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

 • Ajuda parcialment reemborsable fins al 75% del pressupost total aprovat.
 • L´ajuda es compon d´un tram reemborsable (TR) i d´un tram no reemborsable (TNR)
 • El TNR sempre es calcula a partir del 75% del pressupost total i el percentatge varia segons l’origen de fons:
  • 10% en projectes finançats exclusivament amb fons CDTI.
  • 15% – 25% en projectes cofinançats amb FEDER.
 •  El termini damortització del TR és de 9 anys, amb 1 any de carència, i un tipus dinterès fix a Euribor a 1 any + 0.75 %.
 • Aquest ajut no serà compatible amb cap altre ajut públic directe o indirecte, que tingui per objecte el finançament del mateix projecte.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

175.000 euros – 30.000.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Entre 9 i 24 mesos amb una sola fita

DESPESES FINANÇABLES

 • L’adquisició d’actius fixos nous que suposin una innovació i millora de capacitats a l’empresa titular que realitza el projecte.
 • Costos d’inversió d’actius materials: actius consistents en instal·lacions, maquinària i equips.
 • Costos d’inversió d’actius immaterials: actius que no tenen una materialització física o financera, com patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • En el cas de les grans empreses, els costos dels actius immaterials únicament seran finançable fins a un límit del 50 % del total dels costos d’inversió elegibles del projecte per a la inversió inicial.

FONS DE FINANÇAMENT

CDTI o cofinançats amb FEDER.

GARANTIES

Per a la bestreta del 50 % de l’ajuda, no serà necessària la presentació de garanties. En cas de voler incrementar la bestreta fins al 75 %, serà necessari presentar avals.El CDTI podrà requerir la constitució de garanties per a la devolució de lajuda quan lanàlisi econòmica financera de lempresa així ho requereixi.