Presentació dels Projectes de cooperació tecnològica internacional 2020 (PCTI) i avanç de el pla de trucades Internacionals 2021

Els Projectes de Cooperació Tecnològica Internacional en R + D + I, (PCTI), liderats per empreses, tant a nivell multilateral (EUREKA, IBEROEKA i PRIMA), com bilateral, fan referència a el valor afegit de la innovació realitzada en clau internacional i permeten a les empreses espanyoles reforçar les seves capacitats tecnològiques, ampliant, a el mateix temps, l’impacte dels seus productes, processos i serveis en els mercats globals. Aquestes convocatòries estan obertes tot l’any amb diferents convocatòries per països.

Pla de trucades Internacionals 2020

En el marc de la col·laboració tecnològica internacional de CDTI, el Departament d’Acció Tecnològica Exterior ha presentat el seu Pla de Trucades Anual per al 2020. Aquestes corresponen a 31 Trucades internacionals que s’han agrupat per les seves dates de tancament en tres moments de l’any: mesos de gener, abril i setembre, per simplificar la seva gestió i planificació als sol·licitants.

A més, s’inclouen les Trucades dels 6 Clústers Eureka, EUROSTARS, UNILATERAL, la convocatòria multilateral de PRIMA i altres programes que funcionen en convocatòria oberta durant tot l’any.

Durant 2020 s’organitzaran diferents sessions informatives i promocionals per informar de les últimes novetats i actualitzacions de les trucades i programes internacionals.

Avanç Pla de Trucades Internacionals 2021

PROGRAMES MULTILATERALS

Iniciativa EUREKA

EUREKA és una iniciativa intergovernamental de suport a la R + D cooperativa en l’àmbit europeu que té com a objecte impulsar la competitivitat de les empreses europees mitjançant el foment de la realització de projectes tecnològics, orientats a el desenvolupament de productes, processos i / o serveis amb clar interès comercial al mercat internacional i basats en tecnologies innovadores. Està dirigida a qualsevol empresa espanyola, capaç de realitzar un projecte d’I + D + I de caràcter aplicat en col·laboració amb, al menys, una empresa i / o centre d’investigació d’un altre país de la xarxa EUREKA.

Es consideren projectes EUREKA els projectes de la Xarxa ( “network projects”) i els projectes EUROSTARS, aprovats, tots dos, pels Representants d’Alt Nivell nacionals (HLR), així com els projectes dels Clúster EUREKA que hagin rebut l’etiqueta atorgada per el Consell de el Clúster corresponent.

Més informació sobre la iniciativa EUREKA i sobre el programa EUROSTARS aquí.

Projectes IBEROEKA

Els projectes IBEROEKA són un instrument de suport a la cooperació tecnològica empresarial a Iberoamèrica. Aquesta iniciativa s’inclou dins el Programa Iberoamericà de Ciència i Tecnologia per al desenvolupament (CYTED).

Es consideren projectes IBEROEKA els que han rebut aquesta consideració dins de el Programa CYTED. El secretariat de CYTED expedeix la certificació internacional. El CDTI informa l’obtenció d’aquesta certificació a les empreses.

Més informació sobre els projectes IBEROEKA aquí

PROGRAMES BILATERALS

Els països on hi ha una cooperació tecnològica internacional amb caràcter bilateral entre el CDTI i organismes anàlegs per al desenvolupament de projectes conjunts d’R + D + I són els següents: Algèria, Jordània, el Marroc, Brasil, Corea, Cuba, Japó, Xina, Egipte , Índia, Malàisia, Mèxic, Tailàndia i Rússia.

Es consideren projectes bilaterals aquells per als quals tant el CDTI com el seu organisme anàleg internacional han signat conjuntament certificats que acrediten aquesta condició després d’haver seguit els procediments i processos d’avaluació internacional acordats a l’efecte.

Tant la certificació internacional com a projectes bilaterals és expedida conjuntament pel CDTI i l’organisme homòleg corresponent, als països anteriorment esmentats. El CDTI informa l’obtenció d’aquesta certificació a les empreses.

Més informació sobre els projectes BILATERALS aquí

PROJECTES UNILATERALS

Els projectes unilaterals són aquells projectes en cooperació tecnològica internacional amb certificació i seguiment unilateral per part de CDTI, realitzats per consorcis internacionals, amb participació d’empreses espanyoles, que col·laboren de forma efectiva amb un o més socis estrangers dels següents països: Aràbia Saudita, Algèria, Argentina, Austràlia, Bangla Desh, Brasil, Cap Verd, Cambodja, Qatar, Xile, Xina, Colòmbia, Costa d’Ivori, Costa Rica, Cuba, UEA, EUA (*), Equador, Egipte, Filipines,, Guatemala, Índia, Indonèsia, Iran, Japó, Jordània, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líban, Malàisia, Marroc, Mauritània, Myanmar, Mèxic, Perú, República Dominicana, Rússia, Senegal, Singapur (*), Tailàndia, Taiwan (*), Tunísia i Vietnam.

També poden adquirir l’etiqueta de projectes aquells dels programes multilaterals i bilaterals que, havent tingut una avaluació positiva pel CDTI, fossin rebutjats per les contraparts de CDTI a l’discrepar aquestes en l’avaluació, si hi ha col·laboració efectiva entre els socis i aquests han signat un Acord de Consorci que reguli els seus drets i obligacions respecte de el projecte, tal com s’exigeix ​​per a tots els projectes unilaterals.

Més informació sobre els projectes UNILATERALS aquí

AJUDES

Els projectes, anteriorment esmentats, podran rebre ajudes a través dels següents instruments:

-Ajudes internacionals d’I + D, parcialment reemborsables.

-Convocatòries de subvencions Interempresas Internacional (només per a projectes EUROSTARS).

-Ajudes de la Línia Directa d’Innovació.

En els projectes multilaterals i bilaterals, el CDTI actua també com a oficina gestora per a l’obtenció de la certificació internacional quan el soci espanyol sol·liciti ajudes a altres entitats públiques o quan opti per finançar la seva participació en el projecte íntegrament amb els seus propis recursos.