Pròxima obertura convocatòria Retos Colaboración 2019

Segons la informació publicada per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI), la convocatòria Retos Colaboración es convocarà aquest any durant el mes de setembre per a projectes que inicialment s’haurien d’iniciar al 2020.

La previsió de resolució definitiva d’aquesta convocatòria s’estima per al juliol de 2020 i, a les previsions de l’Agència, no hi ha una convocatòria per l’anualitat 2020 del programa Retos Colaboración.

Retos Colaboración és un programa que pretén fomentar la col·laboració entre empreses i organismes de recerca per al desenvolupament conjunt de projectes d’R+D d’una durada entre 2 i 4 anys i un pressupost mínim de 500.000 euros.

L’ajuda és en forma de préstec al 0 % a 10 anys, incloses 3 de carència, més fiscalitat per a empreses (amb garanties del 25 % si el préstec és superior a 200.000 euros) i, per als organismes de recerca, l’ajuda és en forma de subvenció i pot arribar fins al 100 %. El pagament de l’ajuda es realitza any a any.

L’última convocatòria es va realitzar a finals de 2017, deixant-se de publicar convocatòria en l’anualitat 2018, i aquesta es va resoldre amb un percentatge elevat d’aprovacions. Els principals avantatges de la línia són:

  • Préstec al 0 % a llarg termini amb garanties mínimes (25 % en cas de préstecs de més de 200.000 euros i sense garanties en cas contrari).
  • Informe motivat acreditant el projecte com a R+D.
  • Fa que les empreses puguin accedir a projectes a mig-llarg termini que difícilment podrien assumir en format de subcontractació.

En tot cas, el programa no és ideal per a desenvolupaments empresarials a curt termini, però sí per a projectes d’R+D a mig-llarg termini.