Nova línia d’ajudes per a inversions industrials: FAIIP – Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva

Per donar continuïtat a l'antic programa Reindus, es posa en marxa el programa FAIIP amb una dotació per a l'any 2021 de 600 milions d'euros, gestionats des de l'empresa pública SEPIDES segons el conveni publicat al BOE el passat 13 de maig. Està previst que la finestreta per a la presentació de sol·licituds d'accés al finançament s'activi el proper mes de juliol, i romandrà oberta cada any fins a l'esgotament de fons d'aquesta anualitat. El Fons es va crear per la Llei de pressupostos generals de l'Estat de 2021 amb la finalitat de donar suport financer a retornar per promoure inversions de caràcter industrial que contribueixin a afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat industrial i mantenir les capacitats industrials del territori. Es configura com l'evolució de el programa Reindus per adaptar-se millor als requeriments del finançament de l'activitat industrial.