Aprovat el PERTE de Energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA) amb convocatòries de 500 milions d’euros

El Consell de Ministres ha aprovat avui el nou PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento ERHA, un projecte estratègic que aspira a mobilitzar 16.370 milions d´inversions públiques i privades per impulsar la transició ecològica d´Espanya. El PERTE ERHA és el quart dels projectes estratègics del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que ha estat anunciat. S'articularà a través de convocatòries en què podran participar les empreses en règim de concurrència competitiva, cosa que permetrà seleccionar els millors projectes. Les convocatòries compartiran uns criteris de selecció comuns que tindran en compte la participació de pimes, l’impacte sobre la cohesió territorial, la creació d’ocupació i la innovació.