Línies ENISA 2022 dotades amb 98,5M€ per impulsar l’emprenedoria innovadora a Espanya a través de préstecs participatius.

El Consell de Ministres va aprovar el passat 01 d'agost tres línies de finançament per donar suport a pimes i emprenedoria innovadora que gestiona ENISA, organisme dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. En total seran 98,5 milions d'euros que es distribueixen en tres línies: Línia Enisa Joves Emprenedors, Línia Enisa Emprenedors i Línia Enisa Creixement.