Extensió termini convocatòries Horitzó 2020

Pel que fa a l'afectació dels costos relacionats amb els projectes, la Comissió Europea es recolza en l'Article 51 de la H2020 MGA que estableix les condicions en què es pot utilitzar la clàusula de força major.