Publicades les bases reguladores i la convocatòria 2022 de les ajudes per a projectes de Desarrollo Experimental e Innovación de procesos a través de tecnologías de Metaverso y Web 3

S'han publicat al BOE les bases reguladores dels ajuts de Metaverso i Web 3 així com la convocatòria 2022 del programa amb un pressupost de 3.8 milions d'euros. La convocatòria pretén estrènyer la bretxa de gènere en l'àmbit de les tecnologies emergents relacionades amb el Metaverso i el Web 3, quant a ocupació i lideratge. En aquest sentit, no podran ser objecte de les ajudes aquells projectes que no contemplin la participació activa de dones a l'equip de treball destinat al projecte per vincle contractual laboral o de prestació de serveis en exclusiva per sota del 25 % al llarg de tot el termini d’execució del projecte.