Modificació Terminis Ajudes davant la situació actual – COVID19

A causa de l'estat excepcional d'Estat d'Alarma pel COVID19, i fins que deixi d'estar en vigor el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, se suspenen els termes i s'interrompen els terminis administratius de les convocatòries d'ajudes gestionades per les administracions Públiques.