Neotec: 25M€ per a 104 PIMES espanyoles

La passada convocatòria NEOTEC 2019 va tancar amb 300 propostes rebudes de PIMES amb base tecnològica. De totes elles el CDTI va aprovar 104 amb una aportació 24,9millonres, pràcticament la totalitat del pressupost assignat per a l'ajuda.