Tramitació anticipada de les convocatòries Torres Quevedo i Doctorats Industrials 2020

El Consell de Ministres ha aprovat un Acord pel qual s’autoritza la tramitació anticipada de les convocatòries de concurrència competitiva “Torres Quevedo” i “Doctorats Industrials”, contemplades en el Subprograma Estatal d’Incorporació i en el Subprograma Estatal de Formació, de el Programa estatal de Promoció de l’Talent i la seva Empleabilitat, en el marc de el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020, que gestiona l’Agència Estatal d’Investigació per a la contractació d’investigadors.

Torres Quevedo
L’Agència Estatal d’Investigació convoca ajudes per a la contractació de doctors en empreses durant 3 anys, amb una inversió total de 15 milions d’euros. L’objectiu de la convocatòria Torres Quevedo és promoure la realització de projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica en empreses, centres tecnològics, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per als quals sigui necessària la incorporació de doctors. Es preveu la contractació d’aproximadament 200 doctors.
Amb aquests contractes s’afavoreix la carrera professional dels investigadors, s’estimula la demanda en el sector privat de personal excel·lentment format per realitzar projectes de R + D i s’ajuda a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació.

Doctorats Industrials
Aquests ajuts, que compten amb un pressupost de 4 milions d’euros, permetran la realització d’aproximadament 60 contractes per a la formació d’investigadors en empreses. L’objectiu d’aquesta convocatòria és promoure la realització de projectes de recerca industrial o de desenvolupament experimental en empreses, en els quals s’emmarqui una tesi doctoral, per tal d’afavorir la inserció laboral de personal investigador en les empreses des dels inicis de les seves carreres professionals , contribuir a l’ocupabilitat d’aquests investigadors i promoure la incorporació de talent en el teixit productiu per elevar la competitivitat de la mateixa.
La iniciativa de Doctorats Industrials contempla ajudes de fins a 4 anys per al cofinançament dels contractes laborals dels investigadors en formació.