Pime Innovadora

Què és una Pime Innovadora?

Es considera Pime Innovadora o Pime Intensiva en R+D+i a aquelles petites i mitjanes empreses que durant els últims anys han realitzat activitats de Recerca, Desenvolupament o Innovació tecnològica.

Requisits per a ser una Pime Innovadora

 • Haver rebut finançament públic en els últims tres anys a través de:
  • Convocatòries públiques en el marc del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica o del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
  • Ajudes del Centro para el Desarrollo Tecnológico (CDTI) per a la realització de projectes d’R+D+i.
  • Convoatòries del Programa Marc d’R+D+i o del Programa Horizon 2020, de la Unió Europea.
 • Demostrar caràcter innovador amb la seva pròpia activitat, mitjançant:
  • Una patent pròpia en explotació en un període no superior a cinc anys anterior a l’exercici del dret de bonificació.
  • Un Informe Motivat Vinculant positiu, obtingut en els tres anys anteriors a l’exercici del dret de bonificació.
 • Demostrar la seva capacitat d’innovació, mitjançant alguna de les següents certificacions oficials reconegudes pel Ministeri d’Economia i Empresa
  • Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l’Especificació AENOR EA0043.
  • Petita o microempresa innovadora, segons l’Especificació AENOR EA0047.
  • Certificació conforme a la norma UNE 166.002 Sistemes de gestió de l’R+D+i.

Segell Pime Innovadora

El segell Pime Innovadora és una certificació que atorga el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) que reconeix que una empresa ha dut a terme accions d’R+D+i. Les pimes que compleixin els requisits de Pime Innovadora poden registrar-se de manera gratuïta i telemàtica al Registre públic de Pimes Innovadores i obtenir el segell distintiu.

Avantatges del segell Pime Innovadora

Segell Pime Innovadora